Stacks Image 240
Vi håper du vil dele denne siden med flest mulig.
Ved å klikke på knappene nedenfor, deler du på e-post og Facebook. Takk!
Vi håper du vil dele denne siden med flest mulig, Ved å klikke på knappene nedenfor deler du på e-post og Facebook, og ved å klikke liker i Facebook-feltet i margen til høyre, blir du en av mange hundre venner som kjemper for samme sak; å redde Feiringklinikken og LHL.
Stacks Image 13
Siste nytt:
Stacks Image 62
Flystøy øker faren for hjerteinfarkt (10.okt)

Undersøkelser gjort både i England og USA viser at mennesker som bor i nærheten av flyplasser og flystøy, lever i større fare for å få hjerteinfarkt enn andre mennesker. Undersøkelsen føyer seg inn i rekken av forskningsarbeider som støtter aksjonsgruppa BEvar Feiringklinikkens innspill mot LHLs sykehusplaner. Tomtevalg ved Jessheim er negativt ikke bare for lungepasientene, men også hjertepasienter, og dersom hjertepasientenes beste er hovedprioritet bør LHL fortsette i Feiring. Undersøkelsen finner du her
PRESSEMELDING FRA AKSJONSGRUPPA BEVAR FEIRINGKLINIKKEN: Landsmøtet stemte JA for nytt storsykehus på Jessheim (05.okt)

LHL legger ned det som i undersøkelser er Norges to beste sykehus, og satser på et høyst usikkert prosjekt på Jessheim. Vi har vist hvor stor økonomisk risiko prosjektet innebærer og hvordan organiseringen vil kunne gå ut over kvalitet og omdømme. Vi har vist at LHLs ledelses presentasjon av prosjektet er særdeles mangelfull, blant annet hvordan totalkostnaden som er brukt som beslutningsgrunnlag er urealistisk lav. Vi har vist at plasseringen er dårligere, organiseringen blir vanskeligere og hvordan dette påvirker kvaliteten på tilbudet til pasientene.

Vi har vist hvordan LHL med dette beveger seg fra en medlemsstyrt og medlemsfokusert organisasjon for hjerte- og lungesyke, til å bli en stor kommersiell aktør på jakt etter profitt hos de pasientgruppene med størst betalingsvilje, det være seg fedme eller diabetikere. Dette har flertallet av delegatene godtatt, selv om det er i konflikt med LHLs vedtekter. Det nye LHL blir toppstyrt, med betydelig mindre medlemsinnflytelse. Tiden vil vise hvordan dette vil påvirke medlemstallet i organisasjonen.

Vår konklusjon var at risikoen overstiger sjansen for gevinst. Landsmøtedelegatene var mer risikovillige. Vårt engasjement som aksjonsgruppe stopper her. Men prosjektet mangler fremdeles holdbare kostnadskalkyler, og vi tror kostnadene vil bli betydelig større enn det som lå til grunn for avstemmingen. Derfor kan vi ikke med sikkerhet si at sykehuset blir bygd, tross resultatet på landsmøtet. Intet tre vokser inn i himmelen.
Stacks Image 524
LHL-utbyggingen på Her og nå (4.okt): Storsykehusplanene på Gardermoen var en av sakene i dagens Her og nå-sending på NRK P1. Her får vi innsyn i hva pasientene mener, hva tillitsvalgte mener, hva Frode Jahren mener og hva vi i aksjonsgruppa mener.


Du kan høre innslaget
nedenfor:
Stort engasjement (3.okt): Lørdag avholdes ekstraordinært landsmøte, og avisene er fulle av synspunkt. Det er gledelig å se så mange innlegg som støtter vårt syn. De eneste innleggene vi har sett som taler for prosjektet, har kommet fra LHL-lederen selv. Dette viser at det er sterk motstand mot gigantsykehuset ved Gardermoen. Vi er dessverre ikke invitert til landsmøtet, men vet at vi har mange som vil tale vår sak der likevel. Og ut fra de henvendelsene vi har fått, skorter det ikke på engasjement.


At medlemmene er engasjert er forståelig. Det er tross alt landets to beste sykehus som blir lagt i potten. To sykehus som betyr så mye for tusenvis av mennesker hvert år. To sykehus som medlemmene i LHL har vært med å bygge opp. Medlemmene stod der også i 2007 da konkursspøkelset lurte i kulissene. Dersom stor-sykehuset ved Gardermoen ikke går rundt, står vi tilbake uten noe. Dette er risikoen som delegatene skal stemme over.
Kan man si ja til et milliardprosjekt uten skikkelige kostnadskalkyler, uten hjemmel i egne vedtekter, uten langsiktige avtaler med helseforetakene, uten store medisinske synergieffekter (j,f. medisinsk personale ved Feiringklinikken)?
Det nye LHL Helse jakter på "betalingsvillige pasientgrupper" (iflg. prosjektgruppas rapport), og søker profitt. Vi mener å se konturene av slutten på LHL som medlemsorganisasjon, og starten på LHL som en kommersiell sykehusaktør på linje med Aleris og Volvat. Går sykehuset dårlig, vil ikke medlemmene kunne redde det. Medlemmenes innsats vil ikke lenger være betydningsfull for LHL Helse. Generalsekretær Frode Jahren sa i allmøte på Feiringklinikken at dette er siste gang et landsmøte fatter vedtak i slike saker fordi de mangler den innsikt og forståelse som skal til. I følge vedtektene er landsmøtet LHLs øverste myndighet. Det kan virke som om dette kommer til å endre seg…


Aksjonsgruppa Bevar Feiringklinikken er intervjuet i dagens EUB (03. oktober), og i morgendagens Her og Nå på NRK P1.
I tillegg legger vi ut mange av de leserbrev, ledere og intervjuer som er gjort om saken på vår Facebookside: her.


Skal du på landsmøtet og har spørsmål eller synspunkt, ta kontakt med oss på E-post.Stacks Image 140
Nytt brev til alle lokal- og fylkeslag i LHL (01.okt.) Lørdag blir en skjebnedag i Landsforeningen for hjerte- og lungesykes 70 år lange historie. Da skal medlemmene stemme over planene for et storsykehus på Gardermoen.
Om delegatene stemmer ja, vil Norges beste sykehus, Feiringklinikken, bli nedlagt. Feiringregjeringa og Aksjon Bevar Feiringklinikken nekter å gi seg før fløyta går. Vi har gjennomgått rapporten som utgjør beslutningsgrunnlaget for landsmøtet førstkommende lørdag, og er alt annet enn beroliget på vegne av pasientene og LHL som organisasjon.
Vi har sendt e-post til kontaktpersoner i alle LHL-lag i Norge hvor vi gjør oppmerksom på svakheter i rapporten, samtidig som vi stiller spørsmål om hva som er i ferd med å skje med LHL som ideell medlemsorganisasjon.

Brevet kan du lese i sin helhet HER (pdf-format)
Stacks Image 189
Tydelig tale fra tidligere forbundsleder Grethe Brundtland (27.sep.) Tidligere forbundsleder i LHL, Grethe Brundtland, er klar i sin tale. Les hennes tanker om Gardermoenprosjektet og hvilken organisasjon LHL skal være i framtiden på vår Facebook-side.
Eller du kan laste den ned som et PDF-dokument
HER
Stacks Image 131
NEI fra Eidsvoll LHL (27.sep.) Med ekstraordinært landsmøte like om hjørnet går diskusjonen varmt i mange lokallag. Engasjerte hjerte- og lungevenner i Eidsvoll hadde sin avstemming i går, og et klart flertall går mot utbygging av nytt sykehus ved Gardermoen.

De deler således oppfatning med mange tilsatte på Feiringklinikken, som er motstandere av planene av medisinske grunner, dette selv om flertallet av de medisinsk tilsatte ved klinikken vil få kortere vei til jobben ved en flytting.

Grunnlovsbygda har en stolt historie i det å fronte gode, demokratiske verdier. Vi håper og tror mange andre LHL-lag er av samme oppfatning som LHL Eidsvoll. Hvordan det går til slutt får vi vite den 5. oktober.
Stacks Image 119
Flystøy ved Gardermoen (14.sep.) I Romerikes Blad onsdag kunne vi lese om naboer som plages av mye støy fra Gardermoen. Naboene forteller at de ikke kan prate utendørs når flyene tar av.

LHLs ledelse har inngått avtale om sykehusbygging på en tomt som ligger kun 2 km fra der Oslo Lufthavn vil få sin tredje rullebane i følge OSLs vedtak. Vi kan ikke forstå at dette er et ledd i en plan om "å forbedre kvaliteten" på tilbudet til hjerte- og lungepasienter slik LHLs ledelse hevder de vil.

Nittedal og Feiring er ikke plaget av flystøy.

Faksimile av saken finner du
HER
Stacks Image 204
Se nøye på disse to bildene:
Til venstre ser vi dagens plassering av Feiringklinikken markert med rødt. Fylkesvei 33 passerer på vestsiden med en avstand som hindrer trafikkstøy for klinikken. På bildet er det også lett å legge merke til nærheten til naturen og Mjøsa. Det er ingen støyende eller forurensende industri i mils omkrets, og det er store områder som legger til rette for framtidig utvidelser, helikopter-landingplass og lignende - dersom det er ønskelig.

Bildet til høyre viser tomta som LHLs ledelse har signert avtaler om markert med rødt. Den røde og gule støysonen fra Oslo Lufthavns tredje flystripe er markert på kartet. Det blå området i nord er steinknuseriet (ingen støydata tilgjengelig). Veiene som omkranser tomta har en gjennomsnittlig døgntrafikk på 37.300 biler og vogntog (i 2011). De røde og gule områdene langs veiene viser at støysonene strekker seg langt innover tomta. Det lilla området er Nordbytjernet naturvernområdet som Frode Jahren omtaler som "en perle i vårt rehabiliteringstilbud". Sammenlign gjerne dette områdets størrelse og plassering i forhold til støy med området på bildet til venstre.

Bildene har samme målestokk. Kilde for støykart: OSL/Sintef og Statens vegvesen. Vi har dessverre ikke målinger av forurensingen som 37.000 biler, pukkverket og over 630 daglige flyavganger/landinger ved Oslo Lufthavn produserer (forventet å øke med 30% fram mot 2020). Vi har heller ikke målinger for forurensingen i Feiring. Se større bilde HER Les mer om flystøy og trafikkstøy nedenfor!
Andre nyhetssaker:
 1. Luftkvaliteten dårligere ved Gardermoen enn i Feiring/Nittedal (2.sep.) [+]
  Stacks Image 310
  –Dårlig luftkvalitet er spesielt ille for oss som er lungesyke. Lufta vi puster i er avgjørende for helsa vår, sier nestleder i LHL, Janne Bjørklund etter dagens el-bilparade i Oslo.

  Lufta ved Feiringklinikken og Glittreklinikken er bedre enn ved tomta LHLs ledelse har gjort avtaler om ved E6/Gardermoen. Tomta er omgitt av støy og forurensning fra 37300 kjøretøy i døgnet, pukkverk og Norges hovedflyplass. Trafikkstøy- og forurensingsproblemet vil tilta da det skal bygges en ny rullebane for flyplassen kun 2km fra LHL-tomta. Trafikken på de tre vegene som omslutter tomta er også sterkt økende, i tillegg til at området tomta ligger i vil bygges kraftig ut i årene som kommer.

  Hvis LHL mener alvor når det kommer til luftkvalitet, er Feiringklinikkens og Glittreklinikkens plassering betydelig bedre enn tomta på Gardermoen.
 2. Utbygger med tvil om sykehusframtida (27.aug.) [+]
  Stacks Image 288
  I Romerikes Blad i dag kan vi lese hva Sverre Landmark i firmaet Aspelin Ramm tenker om sykehusutbyggingen på Jessheim. Utbyggerfirmaet ser for seg å bygge en hel bydel rundt sykehuset som blir liggende kloss inntil det nye motorvegkrysset på E6. Det blir også sett på muligheter for å plassere ny brannstasjon i dette området - med all den støy dette bringer med seg.

  I intervju med Eidsvoll Blad i vår, argumenterte LHLs generalsekretær Frode Jahren for nytt sykehus fordi Feiringklinikken var et kurssenter ombygd til sykehus - og at det derfor ikke egner seg bygningsmessig. Dette er, som vi vet, fullstendig galt. Sykehusdelen i Feiring er bygd som sykehus og har aldri hatt eller vært tiltenkt andre funksjoner.

  Nå møter Jahren seg selv i døra når utbyggerne prosjekterer sykehus. Det nye sykehuset utformes ikke for at det skal fungere optimalt som sykehus, men markedssjefen i Aspelin Ramm kan tvert imot fortelle at bygningene bygges på en måte slik at de lett skal kunne brukes til andre formål, dersom LHLs sykehusdrift blir lagt ned.

  Når ikke en gang utbygger tror mer på prosjektet enn at de bygger for å kunne endre bygningsmassens funksjon til andre formål, bør det vekke skepsisen hos alle.
 3. Sykehus i flystøy (21.juli): [+]
  Stacks Image 281
  OSL har vedtatt at de vil gå for det østre alternativet når Oslo Lufthavn skal utvides med en tredje rullebane. Trafikken på Gardermoen er sterkt økende, og flyplassen er allerede Nordens mest trafikkerte. I følge Norconsult vil behovet for en tredje rullebane komme tidlig etter 2020 dersom utviklingen fortsetter som nå.

  Tomten som LHLs ledelse har signert avtaler om, ligger ca 2 km fra der den tredje rullebanen blir plassert, og sykehuset havner i randsonen for gul støysone. For å sette dette i perspektiv; avstanden mellom LHL-tomta og den kommende tredje rullebanen er bare såvidt større enn avstanden mellom dagens to rullebaner på Gardermoen.

  Da Feiringklinikken ble opprettet var plasseringen i idylliske og rolige omgivelser et avgjørende argument. Variert natur, ren luft og roen ved strandkanten ved Mjøsa setter mange pasienter og pårørende stor pris på. Feiringklinikken er vurdert som det beste sykehuset i Norge (iflg. pasopp2011). Å flytte tilbudet til et område med betydelig mer støy og forurensing kan vi ikke se utgjør en forbedring for pasientene.

  Sintef har utabeidet støykart for Gardermoen anno 2030 med tre rullebaner og framtidens fly med mindre støy. Sykehustomta er markert med rødt HER
 4. Indrefilet i støv og støy (20. juli): [+]
  Stacks Image 230
  LHLs ledelse har signert avtale med utbygger og tomte-eier for å bygge sykehus på Jessheim. Vi mener at dette er en tomt som ikke egner seg til sykehus og rehabilitering. Tomta grenser til E6 i vest, fylkesveg 174 i sør og flykesvei 454 i øst. Tall fra Vegvesenet viser at det i 2011 passerte i gjennomsnitt 37.300 biler på disse tre vegene hvert døgn. Av disse var 4295 vogntog og større kjøretøy. Det er ikke bare E6 som er travel. Fv174 har en daglig trafikk på over 14.000 biler og trailere, kravet for å bygge fire felts motorveg i Norge er 12.000.
  Avstanden til Nordbytjernet som LHLs leder omtaler som "en perle i vårt rehabiliteringstilbud", er 650m i luftlinje. Vi mener dette er uegnet for rehabilitering av kolspasienter som i liten grad klarer å gå slike distanser. Avstanden til pukkverket i nord er kortere. Et pukkverk lever av å knuse stein, noe som skaper støv og støy. Tungt trafikkerte veger skaper støy og forurensing.
  Til sammenligning grenser Feiringklinikken til Mjøsa i øst, med egen strandlinje og kommunalt park- og rekreasjonsområde. I sør grenser klinikken til utmark, i nord til en kornåker og i vest til en barnehage.
  Se Vegvesenets støykart rundt tomteområdet på Jessheim HER og se bilder fra
 5. COWIs priser for sykehus ligger langt over det LHL presenterer (30.mai):[+]
  Stacks Image 193
  I Dagens Medisin publisert i april, kan du lese hva COWi sier om byggekostnader på sykehus i Norge. COWI er norges største rådgivende ingeniørfirma på helsebygg, og koordinator for helsebygg Alvin Wehl sier at vanlig prosjektkostnaden for sykehusutbygg i Norge er mellom 60.000 og 70.000 per kvadratmeter avhengig av hvor stor del av arealet som er klinisk.

  Når LHL Helse presenterer sykehusplanene for et sykehus på Gardermoen, opererer de med en størrelse på 30.000 kvadratmeter og en total byggekostnad på en milliard. Det gir en kostnad på i overkant av 33.000 kroner per kvadratmeter. Det er naturlig å stille spørsmål ved hvordan LHL skal kunne bygge for under halvparten av vanlig kostnad - og likevel øke kvaliteten på produktet slik de hevder at de skal. Det er igjen verdt å minne om at Feiringklinikken og Glittreklinikken er nummer en og to på den siste pasientopplevelsesundersøkelsen - og at det er dette produktet LHL Helse vil forbedre ved å bygge et billigsykehus.

  COWIs uttalelse og link til artikkelen i Dagens Medisin finner du HER.
 6. Er 19 minutter verdt en milliard kroner? (15.juni): [+]
  Stacks Image 179
  Et av LHL-ledelsens viktigste argumenter for å legge ned Feiringklinikken og bygge nytt sykehus ved Gardermoen er "sentral beliggenhet" og at sykehuset skal ligge innenfor området som dekkes av Shuttlebussen fra Gardermoen.

  I følge Nettbuss som opererer Shuttlebussen, og Timeekspressen til Gjøvik (som passerer Feiring), vil reisen til det nye sykehuset bli 19 minutter kortere enn til Feiring. Det er verdt å minne om at kun 10% av Feiringklinikkens pasienter kommer med fly.

  Er det verdt en milliard kroner at pasientene skal få 19 minutter kortere reise? (Se argumentasjonsoversikten nedenfor om plassering)
 7. Frode Jahren overkjører LHLs landsmøte i avisa GD 22. mai:[+]
  Stacks Image 170
  I intervjuet med generalsekretæren i LHL kommer det fram at "Rett etter nyttår vedtok LHL-styret (..) nytt storsykehus på Gardermoen" og at det i løpet av to uker "blir klart hvem som skal bygge". Videre står det at "Beslutningen som er tatt innebærer at både Glittreklinikken i Nittedal og Feiringklinikken legges ned (..)"

  Igjen viser Jahren manglende respekt for LHLs medlemmer og delegater til landsmøtet som er de som skal stemme over denne saken til høsten. Vi oppfatter at dette har blitt en prestisjesak for Jahren, og at han forsøker å styre opinionen ved å bløffe media til å tro at dette er avgjort.

  Dette er ikke avgjort! Frode Jahren eller LHLs ledelse har heller ikke mandat til å avgjøre dette. Det er det landsmøtet til høsten som gjør - og da kan man ikke presentere saken slik som Jahren gjør i GD!
  Faksimile av reportasjen finner du i margen til høyre og ved å klikke HER (3,3 mb pdf)
 8. LHLs kreftplaner på kollisjonskurs med regjeringens kreftstrategi (4. juni)[+]
  Stacks Image 156
  LHLs kreftplaner på kollisjonskurs med regjeringens kreftstrategi (4.juni): Jonas Gahr Støre presenterte i dag regjeringens kreftstrategi for de neste årene. Her blir det igjen understreket at en suksessfaktor er å samle behandlingen på få, og store enheter for å sikre at volumet av pasienter blir stort nok til å holde det faglige nivået så godt som mulig. LHL Helses idé om å tilby behandling av lungekreft på et framtidig Gardermo-sykehus vil ikke kunne ha et tilstrekkelig pasientantall i tråd med myndighetenes strategi.

  Strategidokumentet legger også fram tall for lungekreftområdet, som vil vi få et tydelig nedadgående antall pasienter i årene som kommer særlig p.g.a stadig færre røykere.

  Dette kommer som enda et skudd for baugen for Gardemoplanene der lungekreftbehandlingen var nyvinningen som LHLs ledelse brukte som et hovedargument for å bruke milliardbeløp på nytt sykehus.


  Ønsker du å lese strategidokumentet selv, kan du finne det hos Helse og omsorgsdepartementet (pdf)
 9. Informasjon til alle LHLs lokallag og fylkeslag 13. mai:[+]
  Stacks Image 151
  Feiringregjeringa og Bevar Feiringklinikken sendte ut brev og et 12-siders vedlegg med informasjon og argumentasjon rundt LHLs planer om å legge ned Feiringklinikken og satse stort på Gardermoen. Vi ser at presentasjonen og argumentasjonen fra LHLs ledelse er særs mangelfull, ensidig og feilaktig. Derfor gikk brevet vårt ut til alle 290 lokallag og fylkeslag i LHL.

  Vårt vedlegg støtter seg på fagpersoner, forskningsarbeider og undersøkelser, ikke bare ubegrunnede påstander slik LHL Helses framstilling til nå har vært preget av. Vi håper at alle leser både LHL Helse (se link i margen til høyre) og våre argumenter og at du selv gjør deg opp din egen mening etter å ha sett saken fra flere sider.

  Link til vårt vedlegg finner du i margen til høyre, og ved å klikke HER (1,3mb pdf)
 10. LHLs generalsekretær deltok på folkemøte i Feiring 12. mars:[+]
  Stacks Image 148
  Eidsvoll Ullensaker Blad: "Etter den over to timer lange seanse, der Jahren ble grillet av tilhørerne i salen rundt alt fra beliggenhetargumenter til økonomi, var det en noe mer resignertleder for LHL, som til slutt kunne forlate forsamlingshuset"

  LHLs leder hadde vyer, men ikke underbyggende argumenter da han deltok på folkemøte i Feiring. I etterkant har flere av Jahrens argumenter og påstander blitt avvist som gale. Du kan lese EUB-artikkelen her

  Du kan også se deler av debatten på YouTube:

  Generalsekretær i LHL Frode Jahren
  Leder av LHL Akershus Bjørg Brattvolds
  Bevar Feiringklinikken Torbjørn Ellingsens del1 del2
  Vidar Svendby, Svendby byggconsult, prosjektleder for to andre sykehusutbygginger i Norge
  anestesisykepleier ved Feiringklinikken Katrine Brodshaugs innlegg, og kommunerepresentant Hans Arvid Øbergs innlegg
Bakgrunn for aksjonen og denne nettsiden:

LHL Helse planlegger å legge ned Feiringklinikken og Glittreklinikken, og flytte aktiviteten til et nytt sykehus ved Gardermoen. Gjennom pressemeldinger, møter og intervjuer har LHLs ledelse med generalsekretær Frode Jahren i spissen, presentert argumenter mot Feiringklinikken og for milliardprosjektet.

Desverre er argumentasjonen fra LHLs ledelse ensidig, mangelfull, ubegrunnet og feilaktig.

Derfor har vi samlet en rekke argumenter på denne siden og forsøker å nyansere argumentasjonen og luke bort alle uriktige påstander rundt saken. Der LHLs ledelse apellerer til følelser og overtalelse, ønsker vi å argumentere med støtte i kompetente kilder og forsknings-arbeider.

Vi vil også vise hvor risikabelt prosjektet er, hva som står på spill, hva man vil kunne oppnå og hvordan hele prosjektet risikerer hele LHLs framtid.

Vi ønsker at du gjør deg opp din egen mening basert på all tilgjengelig informasjon, ikke bare ved å se saken fra en side. Derfor håper vi at du tar deg tid til å sette deg grundig inn i saken. Les gjerne pressemeldinger og LHLs materiale ved å klikke på linkene til høyre. Her finner du også linker til avisoppslag og annet stoff om saken.

Vi håper også at du vil dele denne siden med omverdenen. Ved å bruke knappene øverst på siden, kan du dele via e-post, twitter og facebook. Ønsker du å legge igjen kommentarer kan du gjøre det via facebook-funksjonen nederst på siden. Ønsker du å sende spørsmål til oss kan du gjøre det på denne eposten: info@bevarfeiringklinikken.no


Takk for din tid. Hilsen aksjonsgruppa Bevar Feiringklinikken.
Påstander og argumentasjon

Les våre argumenter ved å klikke på plusstegnet til høyre for hver påstand i oversikten nedenfor.

Plassering
 1. Feiring tilfredsstiller ikke krav til tilgjengelighet[+]
  Stacks Image 248
  Generalsekretæren i LHL, Frode Jahren, sier i et intervju: "Vi har kommet til at vi må jobbe med - og ikke mot - geografien. Hittil har vi hatt tilgjengeligheten mot oss". Men ser vi bak denne påstanden faller den på egen urimelighet:

  Feiringklinikken ligger ca 30minutter fra Gardermoen. Det er ca 7 mil, 4-felts motorvei fra Oslo til Minnesund. De siste 10km er fylkesvei. Denne strekningen er under utredning og skal oppjusteres kraftig med bl.a. tunnel. Det åpner 4-felts motorveg fra Hamar om et års tid, og vegen fra Gjøvik/Oppland/Toten er allerede under utbedring med tunnel og høyere standard. 2.491.000 mennesker bor innenfor tre timers kjøring fra Feiringklinikken.

  Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet ligger begge lengre unna Gardermoen uten at det på noen måte har vert et tema.

  Mindre enn 10% av pasientene til Feiringklinikken kommer med fly i følge Norsk Pasientregister

  (Foto: bygg.no)
 2. Feiring er usentralt plassert for pasientene[+]
  Stacks Image 257
  Figur: Fylkesvis geografisk pasientfordeling for Helse Sør/øst - som utgjør 90% av pasientgrunnlaget for Feiringklinikken.

  X- og Y-aksen viser geografisk avstand til Feiringklinikken i henholdsvis retning vest-øst og nord-syd. Størrelsen på de ulike kulene representerer befolkningsstørrelsen i de ulike fylkene som utgjør Hels Sør/Øst.

  Den store blå og røde kula representerer Oslo og Akershus fylker. De andre kulene representerer de andre fylkene i helseforetaket. Den lille prikken akkurat i skjæringspunktet er Feiringklinikken, den lille prikken like nedenfor representerer Gardermoen.

  Slik leser du figuren: F.eks. den øverste orange kula representerer Oppland fylke. Størrelsen representerer befolkningsgrunnlaget, avstanden til den lille prikken i skjæringspunktet mellomx- og y-aksen, tilsvarer avstanden til Feiring. Avstanden til den lille prikken nedforbi tilsvarer avstanden til Gardermoen.

  Figuren viser at å flytte klinikken fra Feiring til Gardermoen har ytterst liten påvirkning for pasientene.

  Vi mener at det er verdt å reise de ekstra 25 minuttene for å bli behandlet i naturskjønne omgivelser i fred og ro, og sleppe unna de støyete og forurensede omgivelsene i næringsparken ved Gardermoen. Disse kvalitetene er umulig å ivareta på Gardermoen.
 3. Plassering ved Gardermoen er viktig fordi pasientene kommer med fly.[+]
  Stacks Image 267
  Tall fra Norsk Pasientregister viser at bare omtrent 10% av pasientene til Feiringkliniken kommer med fly. At tallet er så lavt er naturlig når vi ser på hvor Feiringklinikken får sine pasienter fra.

  90% av pasientgrunnlaget for Feiringklinikken kommer fra fylkene som sorterer under helseforetaket Helse Sør/Øst. Disse fylkene er Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Bare pasientene fra Agder vil kunne benytte seg av fly som beste transportmiddel for å nå et sykehus på Romerike. De 10% omtalt ovenfor, inkluderer disse og alle pasienter fra andre helseforetak.

  Kart: Fylkene som utgjør Helse Sør-Øst (kilde: helse-sorost.no)
 4. Plassering ved Gardermoen muliggjør bruk av utenlandsk ekspertise[+]
  Feiringklinikken har lang tradisjon for å hente ekspertise fra utlandet slik det er i dag, både fra våre naboland, og fra andre verdensdeler. Dette fungerer utmerket som det gjør. Å flytte sykehuset til Gardermoen for at besøkende fra amerika og india skal få en 25 minutter kortere biltur til klinikken er ikke nødvendig hverken for Feiringklinikken, eller andre sykehus i omlandet rundt Oslo.
 5. Plassering ved Gardermoen gir bedre muligheter til å tilby akutt behandling for hjerteinfarktpasienter[+]
  Stacks Image 312
  Det har lenge vert diskutert muligheten for å utvide hjertetilbudet med såkalt akutt PCI. Har et slikt tilbud bedre levekår ved et sykehus på Gardermoen?

  Gardermoen er Skandinavias travleste flyplass og luftrommet ved flyplassen er strengt regulert noe som vil føre til forsinkelser for et helikopter som vil lande i det omådet.

  I flytid for et Eurocopter EC135 av typen Luftambulansen bruker, ligger Feiringklinikken mindre enn 7 minutter unna Gardermoen.
  I Feiring kan man bygge landingsplattform kloss inntil sykehuset, og lande uten de restriksjoner som styrer lufttrafikken ved Gardermoen. Noe som gjør det raskere å få en akuttpasient til operasjonsbordet i Feiring enn ved et sykehus ved Gardermoen, uansett hvilken himmelretning helikopteret kommer fra.

  Eidsvoll kommune har gått langt i å tilby seg å bygge en slik landingsplass ved klinikken i Feiring.

  (Bilde: Norsk Luftambulanse)
 6. LHL går fra konseptene.[+]
  Stacks Image 325
  Da LHL etablerte Feiringklinikken, ble det argumentert med at plasseringen var ideell.

  Klinikken ligger stille og rolig til ved Mjøsa, og eier et stort og opparbeidet rekreasjonsområde mellom bygningene og helt ned til stranda.
  Rehabiliteringen og pårørende bruker naturen flittig, og går både i motbakker, i skogen og på opparbeidede stier langs vannet.

  Nå planlegger LHLs ledelse et sykehus i umiddelbar nærhet til Nordens travleste flyplass, med alt hva det bringer av forurensing og støy. Plassering er tenkt ca 3,3 km øst for rullebanen - i umiddelbar nærhet til et industriområde med storstilt utbygging i årevis framover - mellom flyplassen og tett på tungt traffikerte veger på tre sider av tomta (over 37.000 biler og trailere i døgnet). Et mer støyete område skal man dra langt for å finne.

  Vi forstår ikke hvordan LHL Helse kan endre verdisyn så fullstendig og forsvare å drive rehabilitering i et så lite egnet område.

  Da LHL for noen år tilbake skulle arrangere konferanse for lungepasienter, ble alle hotell i Gardermoområdet vurdert som uegnet på grunn av luftkvaliteten.

  (foto: lhl.no)
Bygningstekniske spørsmål
 1. Feiringklinikken er ikke bra nok (bygningsmessig)[+]
  Stacks Image 339
  Generalsekretær i LHL, Frode Jahren (foto: RB.no), sier i et intervju med Eidsvoll Ullensaker blad 16.februar 2013 at Feiringklinikken ikke er bra nok. - Feiring er opprinnelig et konferansested som er bygd om til sykehus. Det er ikke bygd på en måte som kan sikre optimal sykehusdrift.

  Galt: Klinikkdelen av Feiringklinikken er prosjektert og bygd som sykehus og har aldri hatt annen funksjon. Klinikken kom i drift i 1989. Høsten 2000 stod den ferdig med tre store utbygg med blant annet to nye hjertelaboratorier og store ombygginger.
  Konferansedelen av Feiringklinikken utgjør en liten del av bygningsmassen og er ikke den delen der sykehuset befinner seg. Det er p.d.d. to private sykehus på planleggingsstadiet i Oslo. Begge disse vil få en betydelig mindre moderne og praktisk utforming enn Feiringklinikken p.g.a. arealutfordringer.

  Fagpersoner ved Feiringklinikken betegnet sykehuset som et av verdens 3 beste hjertesykehus i 2003. De bygningsmessige kravene har ikke endret seg siden den gang.
  Mange delegasjoner fra mange land har besøkt klinikken for å lære om hvordan man bygger en effektiv og vellykket hjerteklinikk.

  På folkemøte i Feiring 12. mars sa sågar Frode Jahren selv at: "Vi er veldig fornøyd med driften og Feiringklinikken på alle måter. Jeg har jo selv vært hjertepasient, og ble operert på klinikken her. Jeg ville ikke valgt noe annet sted for å få behandling om jeg var hjertesyk"
 2. Tekniske krav til strøm er ikke tilfredsstillende i Feiring[+]
  Mulighetsundersøkelsen som LHL gjennomfører i samarbeid med Deloitte og arkitetkfirmaet Nordic house of arcitecture vil koste flere titalls millioner kroner i konsulenthonorar, før Landsmøtet får si sitt om saken.

  Kostnaden ved å legge sjøkabel i Mjøsa for å sikre dobbel strømtilførsel, er i følge Hafslund 16 millioner. Feiringklinikken fikk nytt, moderne aggregat innstallert rundt år 2000 med tilsvarende kapasitet og kvalitet som de fleste andre sykehus i Norge.

 3. Gardermo-sykehuset, slik det er presentert, blir stort nok.[+]
  Ledelsen i LHL presenterer et bygg som skal huse aktiviteten fra Feiringklinikken, Glitreklinikken, ny kreftavdeling, ny smertelindringsklinikk, avdeling for livsstilssykdommer (som fedme), pasient- og pårørende-hotell, lokalmedisinsk senter for Ullensaker - og alt dette skal inn på et areal som i kvadratmeter er omtrent like stort som Feiring og Glittre er i dag, og uten at det går ut over kvaliteten for pasientene.

  Vi mener at dette er urealistisk å få til, og tror at prosjektet vil måtte utvides i forhold til det LHL Helse har presentert.
  Spørsmålet er om denne realiteten vil bli synlig før eller etter prosjektet er startet opp og umulig å reversere.

  Er strategien å vente med å presantere den påkrevde utvidelsen og kostnadsrammen? Slik vil prosjektet kunne få klarsignalsignal fra Landsmøtet, for så å avdekke at det vil måtte utvides på et tidspunkt der det er for sent å snu. Og kostnadene og risiko vil øke tilsvarende.
Tjenestetilbud og kvalitet
 1. En sammenslåing vil gi verdifulle synergieffekter[+]
  Generalsekretær i LHL, Frode Jahren, sier i et intervju med EUB 16. februar; - Det er viktig i seg selv å samle de nåværende tilbudene til lunge- og hjertepasienter på ett sted. De sykdommene vi behandler har ofte en nær sammenheng, og en samling av kreftene kan gi mange og store forelder. Dette er i følge fagpersoner ved Feiringklinikken ikke riktig. Hverken i utredningsfasen, behandlingen eller reahibilteringen er det synergieffekter å hente, hverken på kompetanse eller utstyr.

  For å påvise synergieffekter la Jahren, på folkemøte i Feiring 12. mars fram at 20% av pasienter med kols, også har hjerteproblemer. I følge fagpersoner er det i utrednings-, behandlings og rehabiliteringsfasen minimale synergieffekter å hente på kompetanse og utstyr. Dette fordi det er usannsynlig å behandle en kolspasient for hjerteproblemer samtidig med at pasienten er innlagt for lungebehandling på grunn av de påkjenninger dette vil ha for pasienten.

  Som eksempel på sykdom som krever både hjerte og lungespesialister til diagnostisering/utredningsfasen, ble det i samme møte nevnt pulmonal hypertensjon. Denne sykdommen forekommer 1 gang per 500.000 personer.
  Hjertespesialister behandler ikke lunger og kreft, og lungeleger og kreftspesialister behandlier ikke hjerter. Dette fordi man ønsker å konsentrere seg om et fagfelt for å holde kvaliteten på topp. Rehabilitering av hjertepasienter og lungepasienter er også veldig forkjellig.

  Synergieffektene ved en sammenslåing vil kunne komme på administrasjon, kantine, drift o.l. Dette utgjør en marginal kostnad per pasient og vil ikke kunne forsvare eller på noen som helst måte dekke investeringene i nytt sykehus.
 2. LHL vil tilby behandling av lungekreft[+]
  I pressemelding fra LHL blir det lagt fram planer for kreftbehandling og smerteklinikk i et framtidig sykehus på Gardermoen. På møte 12. mars sier generalsekretæren at det er snakk om lungekreft.
  Sammenlignet med behandlingen som blir gitt på Glittre- og Feiringklinikken i dag, er lungekreft betydelig mer komplisert og ressurskrevende. Faglig sett er det viktig å ha et tilstrekkelig volum av slike pasienter for å holde behandlingsnivået oppe. Dette er årsaken til at kreftavdelingen ved Ullevål sykehus er flyttet til Radiumhospitalet. Volumet på et framtidig LHL-sykehus vil aldri kunne komme opp på det nivået Ullevål hadde, og som av fagmiljøet blir regnet som for lite.

  LHL Helse skriver i en pressemelding at "Halvparten av alle menn og 40 prosent av alle kvinner vil få kreft". Dette samsvarer ikke med hvor mange som trenger behandling for kreft. Slik er det fordi mange eldre får ulike typer kreft av en type som ikke utvikler seg raskt nok til å utgjøre et problem. Mange dør med kreft som ikke dør av kreft.

  I en kronikk i Dagens Medisin 7/2013 skriver professor Eivind Meland og Hans Johan Breidablikk, fagsjef i Hels Førde, at det skapes et falskt bilde av økende fare for kreft - og samtidig urealistiske illusjoner om behandlingssuksess, noe som igjen øker presset på å prioritere tidlig oppsporing og behandling. Tall for falsk kreft, eller såkalt "pseudokreft" viser i følge Meland at for eksempel to av tre som blir behandlet for prostatakreft, vil ikke utvikle kreft." Vi mener LHL opptrer populistiske og bevisst bruker skremselstaktikk for å få gehør for sin modell, men uten å kunne vise til holdbare argumenter.

  Helt siden dannelsen av Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon i 1943, og fram til det vi kjenner som LHL i dag, har organisasjonens fokus vert hjerte- og lunge-syke. Dette er også nedfelt i LHLs vedtekter. Det står ingenting om kreft eller andre lidelser i vedtektene, og LHL har heller ikke historie for å drive slik behandling.
 3. LHL vil gi hjerte- og lungesyke et enda bedre tilbud.[+]
  Det er ikke mulig for oss å finne plausible argumenter for hvordan et Gardemo-sykehus vil bedre kvaliteten på norges to beste sykehus. All relevant forskning sier det motsatte.

  I sin presentasjon av sykehusplanene sier LHL at de vil forbedre tilbudet til hjerte- og lungesyke. Men flere nasjonale og internasjonale forskningsarbeid viser at mindre sykehus oppnår bedre kvalitet enn middelsstore og store sykehus. Og spesialiserte sykehus oppnår bedre resultater enn mangfoldige sykehus.
  LHL vil likevel satse på større og mer mangfoldig tilbud, og gjør altså akkurat motsatt av det forskningen viser.

  Med i dette perspektivet må man huske på at Feiringklinikken er i undersøkelser vurdert som norges beste sykehus foran 60 andre sykehus, med Glittreklinikken som nummer to.  Kilder: 1: Pasientopplevelsesundersøkelsen 2011, se artikkel og tabellen nederst i saken fra TV2
  2: Holte, Bjertnæs, Stavem; "Er det sammenheng mellom sykehusstørrelse og pasienterfaringer?" (Tidsskrift for den norske legeforeningen 2005) Les publikasjonen her
  3: Young GJ, Meterko M, Desai KR. "Patient satisfaction with hospital care: effects of demographic and institutional characteristics." (Medical Care 2000)
  5: Pink GH, Murray MA, McKillop I. "Hospital efficiency and patient satisfaction." (Health Services Management Research 2003)
 4. Feiringklinikken er Norges beste sykehus[+]
  Stacks Image 391
  Sant: Pasientopplevelses-underøkelsen for 2011 viser at Feiringklinikken er norges beste sykehus både totalt, og på de fleste og viktigste områdene som blir vurdert. Dette viser at kvaliteten på produktet på alle måter er på topp slik det er i dag. Feiringklinikken tjener også gode penger for tiden.

  Dilemma:
  Hvorfor vil da LHLs ledelse ofre dette for et høyst usikkert sykehusprosjekt på plassert på industriområdet ved norges hovedflyplass?

  Kilde: Pasientopplevelsesundersøkelsen 2011, se artikkel og tabellen nederst i saken fra TV2. Her kan du selv vurdere de ulike områdene som blir målt og se hvordan Feiringklinikken skårer (på 7 av 10 områder ligger Feiringklinikken eller Glittreklinikken på topp!)
 5. Større sykehus er mer fleksible og gir bedre kvalitet[+]
  Stacks Image 396
  Galt: Undersøkelser viser at kvaliteten er bedre ved mindre og spesialiserte sykehus. I Pasientopplevelses-undersøkelsen for 2011 rangerer Feiringklinikken helt på topp, og er det sykehuset i lander der pasientene har størst tillit til leger, pleiere og utstyr, føler at de får best service, informasjon og at sykehuset har størst kvalitet. Glittreklinikken er nummer to i samme undersøkelse.
  Denne statusen vil LHLs ledelse risikere ved å bygge et nytt og større og mindre spesialisert sykehus. Undersøkelser viser en klar tendens til at jo større og mer mangfoldig et sykehus er, jo lavere er totalkvaliteten på tjenestene.

  (Bilde: Faksimile fra TV2.no)
 6. LHL ønsker å samarbeide med andre i den nye bygningsmassen - "helseklynge"[+]
  På folkemøtet 12. mars i Feiring, sier generalsekretæren i LHL Frode Jahren, at det er vurdert å inngå samarbeid med Ullensaker kommune om lokalmedisinsk senter. Det betyr at blant annet legevakt for flere kommuner på Romerike vil få lokale ved det planlagte sykehuset. Dette vil medføre en gjennomtrekk av pasienter, biler og ambulanser til alle døgnets tider. Dette vil ikke øke kvaliteten på oppholdet for hjerte- og lunge-pasienter - tvert om. Dette samsvarer lite med ønsket om å opprettholde kvalitetene som Feiringklinikken kan tilby med sin skjermede beliggenhet.

  Det planlagte sykehuset skal bli ca 30.000 kvadratmeter. Det tilsvarer omtrent det arealet som Feiringklinikken og Glittreklinikken utgjør i dag. I tillegg til samle aktiviteten fra disse to sykehusene på det samme arealet som de trenger i dag, vil LHL Helse tilby kreftavdeling, smerteklinikk og lokalmedisinsk senter for Ullensaker kommune og nabokommunene rundt. Vi forstår ikke hvordan det kan bli plass til alle disse funksjonene uten at det går ut over kvaliteten og passientenes velbefinnende.
Økonomi og prosess
 1. Gardermoprosjektet vil skape større økonomisk usikkerhet for LHL[+]
  LHL eier bygningsmasse og eiendommene som Feiringklinikken og Glittreklinikken består av i dag. Dersom planene om et nytt sykehus ved Gardermoen skal gjennomføres, blir LHL leietakere i dette bygget. Antar vi at sykehuset vil koste 1,5mrd og setter vi prosjektet opp mot dagens rentenivå og normal avkastning for såkalte OPS prosjekter (offentlig privat samarbeid), vil det kunne gi en årlig husleie på ca mellom 100 og 150 millioner kroner. LHL Helse vil da bli uhyre sårbare for konjunktursvinginger og rentenivå. Dette i tillegg til usikkerheten rundt kortsiktige avtaler med helseforetakene, gjør at dette er et alt for risikabelt prosjekt.
  Det har aldri blitt gjennomført så store OPS prosjekter i Norge, som det et LHL-sykehus på Gardermoen vil bli.

  Skulle for eksempel renten øke med bare 1,5 prosent, vil det kunne føre til økte kostnader for LHL Helse på 22,5 millioner kroner årlig. i 2011 var resultatet i LHL Helse 22 millioner - og hadde LHL Helse da hatt de økonomiske forpliktelsene som et Gardermoen-prosjekt vil gi, ville foretaket tære på egenkapitalen. Når egenkapitalen er borte er LHL konkurs.

 2. Feiringklinikken kan selges og utstyret kan flyttes til det nye sykehuset[+]
  Feiringklinikken er et moderne sykehus, spesialbygd til formålet og utstyrt med topp moderne utstyr. Sett i forhold til Gardermo-prosjektet har Feiringklinikken har en praktisk verdi i dag på flere hundre millioner. Men det er så lenge det blir brukt som sykehus.
  Eiendommen ligger ikke i et pressområde og har ikke praktisk plassering for hvilken som helst næring. Bygningsmassen vil kreve betydelig investeringer dersom det skal brukes til noe annet enn sykehus. Mye av utstyret er plassbygd og spesialtilpasset og vil kreve store investeringer dersom det skal flyttes til et nytt sykehus.

  Dersom LHL satser stort og bredt på Gardermoen, vil det ikke være realistisk å finne interessenter som vil drive privat sykehus i Feiring. Dersom man da vil selge eiendommen, vil det kreve store ombygginger for å tilpasses annen bruk, og spesialister på eiendom og ombygginger stipulerer da verdien til så lavt som 30 millioner, kanskje bare 5-6% av dagens praktiske verdi.
 3. LHL kan gå konkurs med en slik storsatsing[+]
  LHLs nære økonomiske fortid er brokete. Så seint som i 2008 var situasjonen kritisk, og LHL har sagt opp mange titalls mennesker, og solgt unna eiendommer og aksjer for å redde økonomien i selskapet.

  LHL Helse går nå med overskudd. Årsresultatet for 2011 var på 22 millioner. LHL eier bygningsmassen både i Feiring og i Nittedal.

  Et nytt sykehus vil kunne koste nærmere 1,5 milliarder kroner*. p.d.d. LHL er klar på at det ikke er aktuelt å selv bygge ut, men å satse på investorer for så å lease sykehuset. Renten på et slikt beløp vil være et sted mellom 5 og 6%*. I tillegg er en vanlig, nøktern avkastning til investoren på ca 1,5-2%. Det vil gi en kostnad (husleie) på et sted mellom 7-8% av byggekostnadene - mellom 105 og 120 millioner - betydelig større enn i dag, og betydelig større enn dagens overskudd kan dekke.

  * Tallene er hentet fra DnB og Svendby Byggconsult som prosjekterer to andre sykehus i Norge.
 4. LHL har en forutsigbar økonomisk framtid basert på avtaler med Helse Sør/Øst.[+]
  90% av pasientene ved Feiringklinikken kommer via Helse Sør/Øst. Derfor er det viktig å ha langsiktige avtaler med helseforetaket. Et Gardermosykehus vil gi LHL Helse en betydelig økonomisk forpliktelse langt ut over dagens situasjon. Da vil langsiktige avtaler og økonomiske rammer vere helt essensiellt. Å gå inn i et milliardprosjekt uten er hasardspill.

  Med dette som bakteppe er LHLs ledelses iver for milliard-prosjketet fullstendig uforståelig.
 5. LHL er en medlemsorganisasjon[+]
  LHL har en 70-år lang historie, og siden starten i 1943 er det lagt ned ufattelig mye frivillig arbeid for å informere om, og bedre forholdene for de som sliter med hjerte- og lungesykdommer. Millioner av dugnadstimer har gått med til å utvikle LHL til den organisasjonen den er i dag - med 45.000 medlemmer fordelt på ca 270 lokallag i hele Norge.
  Hver eneste dag stiller medlemmer opp og informerer, arrangerer treningsøkter og kurs, hjelper andre gjennom likemannsarbeid, selger lodd og vafler - alt for å hjelpe andre mennesker.

  I dag holder Feiringklinikken og Glittreklinikken til i bygninger som LHL selv eier. De er selvsagt ikke kostnadsfrie, men det siste tiåret er begge sykehusene påkostet mye - og framstår som moderne sykehus.

  I Gardermo-prosjektet skal LHL leie lokaler fra en privat investor. Tall hentet fra OPS-prosjekter i Norge (offentlig-privat-samarbeid) viser at i tillegg til å dekke vanlig lånerente, er det vanlig å legge på ca 2% avkastning til investorene. Gardermoenprosjektet vil kunne koste så mye som 1,5 milliarder kroner. Rente på 5-6% + avkastning på 2% vil gi husleie på opp til 8% med dagens rentenivå. (tall hentet fra DNB og et investorfirma med erfaring med mange OPS-prosjekter)

  En husleie på 8% av 1,5mrd tilsvarer 120 millioner kroner årlig - tilsvarende inntektene av 4 millioner LHL-lodd. Dugnadsånden blant LHL-medlemmene er fantastisk, men når LHL vil gape så stort som dette har ikke medlemmene lenger noe å stille opp med skulle økonomien trenge en hjelpende hånd - slik vi har opplevd tidligere..

  Hvordan rekrutteringa av medlemmer til LHL vil utvikle seg etter en så dramatisk endring som ledelsen jobber for er uvisst.
 6. LHLs ledelse bryter egne vedtekter og demokratiske verdier[+]
  Manglende informasjon til landsstyredelegater:
  Det ble innkalt til ekstraordinært landsstyremøte i tilknytning til planene. Flere delegater fikk ikke sakspapirer på forhånd, og hadde ikke hørt om prosjektet før det ble omtalt som vedtatt i pressen. Det er uryddig at medlemmene ikke var kjent med saken på tross av at ledelsen i LHL hadde jobbet med utredningsarbeid i flere måneder. Vi er kritiske til at LHLs ledelse tilbakeholder informasjon for medlemmer i egne organer.

  Omgåelse av landsmøtet og egne vedtekter:
  Dette er den største planen LHL noensinne har lagt fram. Likevel har ikke planen blitt vedtatt av et landsmøte som, i følge egne vedtekter, skal "trekke opp linjene for virksomheten". Man kan si at dette kun så langt handler om en mulighetsstudie, men ser vi hvordan ledelsen legger saken fram i media, frykter vi at det er gått prestisje i saken, og at ledelsen vil legge betydelig press på for å få gjennomført prosjektet uansett.

  I tillegg skal det brukes flere titalls millioner kroner til utredningen, og det i seg selv er en stor nok sak til at den burde vurderes av et landsmøte først. Det er mye mulig at et landsmøte ville funnet at disse pengene kunne blitt brukt på en måte som ville kommet pasientene direkte til nytte i steden for at de går ut som konsulenthonorar.

  LHLs ledelse bryter LHLs vedtekter også på andre punkt, da det i dette prosjektet er lagt så stor vekt på behandling av kreft, livsstilssykdommer (fedme) og smerteklinikk. Dette er områder som generalsekretæren omtaler i intervju som "område med betydelig betalingvilje, både blant folk flest og blant politikere", og vi forstår at det kan være fristende å snu kappen etter vinden. Men i LHLs vedtekter står det at LHL skal jobbe for hjerte- og lungesyke, ikke kreftpasienter og andre pasientgrupper. Norge er heldige som har egne foreninger som jobber for disse pasientgruppene og tror det er best at organisasjonene ikke trakker i hverandres bed.

  Vi syns ikke at LHLs ledelses håndtering av denne saken er i tråd med de demokratiske verdier som LHLs organisasjon bygger på. Ledelsen er tilsatt i LHL for å gjennomføre vedtak gjort av landsstyret og landsmøtet og ikke å presse gjennom egne prosjekt. Vi opplever at ledelsen ikke har tilstrekkelig respekt for dette og således ikke tilstrekkelig respekt for medlemmene i LHL.
 7. LHLs ledelse bløffer[+]
  I sin iver etter å få realisert planene om et stort og mangfoldig sykehus ved Gardermoen, har LHLs ledelse tydd til metoder som vi vanligvis bare ser i land vi ikke liker å sammenligne oss med.
  Bløff:
  Ordlyden i pressemeldingen om saken, var i beste fall formulert for å misforstås. Både NRK og aviser oppfattet at det var fattet vedtak om at det skulle bygges sykehus, når realiteten var at det kun var vedtatt å gjøre en mulighetsstudie. Ordføreren i Eidsvoll kommune var av samme oppfatning som avisene, og formidlet at "løpet er kjørt" på et folkemøte i Feiring i februar. (Se avissaker og dagsrevysak som er linket til i margen til høyre).
 8. LHLs soliditet[+]
  Så sent som i 2009 ble det gjennomført store endringer for å redde LHL fra konkurs. På landsmøtet beskrev avtroppende styreleder Ketil Hafstad situasjonen slik: "Vi stod på kanten av stupet, vi hadde gjeld til over pipa og organisasjonens eksistens var truet".
  For å redde situasjonen ble det sagt opp mange ansatte, tilsammen over 60 årsverk. Virksomhet med tap ble avviklet og det ble solgt unna eiendom.

  Vi er veldig glad for at LHL klarte omstillingen og at de siste tre år har levert positive resultater slik at organisasjonen kan fortsette sitt viktige arbeid. Men vi mener tre år i pluss ikke gir brunnlag for å tenke i så enorme proposjoner som LHLs ledelse nå gjør. Vi mener også at det viktigste er å drive videre norges to beste sykehus, til beste for hjerte- og lungepasienter - ikke å enda en gang risikere LHLs eksistens ved å ta store økonomiske risikoer. Å selge eiendommer for å redde økonomien kan man bare gjøre en gang...

Nedenfor kan du legge inn dine kommentarer

Les gode argumenter for å redde Feiringklinikken og LHL. Del siden med alle som har interesse og hjerte for Feiringklinikken og LHL

Denne siden er satt opp og blir driftet for aksjonsgruppa for bevaring av Feiringklinikken av Torbjørn Ellingsen. Eventuelle feil kan meldes til info@bevarfeiringklinikken.no

Nyhetsbrev
Ved å sette inn din epost-adresse i feltet nedenfor, vil du få tilsendt informasjon på epost etterhvert som det dukker opp noe i media eller andre steder:
E Abonnér
- Jeg ville ikke valgt noe annet sted enn Feiringklinikken dersom jeg var hjertesyk
Frode Jahren Generalsekretær LHL